Villkor och bestämmelser

Drone-rental.com är ett handelsnamn för BT Engineering & Consulting UG, som är ett aktiebolag registrerat i Tyskland (Amtsgericht Bad Homburg | HRB 15718), vars registrerade adress är Richard-Wagner-Str. 5a, 61440 Oberursel. Dessa villkor, tillsammans med vårt integritetsmeddelande och vår cookieförklaring, utgör vårt avtal med dig för de tjänster som vi tillhandahåller när vi ordnar leverans av drönare och uthyrning av drönarutrustning. För att undvika tvivel avser "du" huvudpiloten, den person som betalar för uthyrningen och/eller den person som gör bokningen. Observera att även om "du" kan hänvisa till mer än en person, ingår vi avtal med alla parter, men vi kommer endast att kunna tala med huvudföraren när det gäller en bekräftad bokning. Tillsammans kallas dessa för "våra villkor". Dessa villkor ska tillämpas på alla avtal om tillhandahållande av våra tjänster, med undantag för alla andra villkor. Inget agerande från drone-rental.com ska anses utgöra ett godkännande av andra villkor. Acceptans av tjänsterna eller undertecknande av något avtal ska anses vara ett slutgiltigt bevis på att du accepterar dessa villkor. Vi kan komma att ändra villkoren från tid till annan och du uppmanas att kontrollera webbplatsen för att beakta eventuella ändringar av villkoren som gäller dig. Din hyra av någon av våra enheter omfattas av motsvarande lagar i det land och/eller den stat där uthyrningen äger rum. Individuella restriktioner kan också gälla för din hyra.

Dessa villkor gäller för alla bokningar som du gör hos oss på eller via denna webbplats, så du bör se till att du är medveten om deras innehåll. Våra villkor innehåller vissa undantag och ansvarsbegränsningar.

Din bokning på den här webbplatsen förutsätter att du godkänner våra villkor. Om du inte godkänner någon del av dem får du inte genomföra din bokning. Genom att bekräfta att du vill boka en enhet via denna webbplats anger du att du har läst och förstått och godkänner våra villkor. Om det finns någon del som du inte förstår helt och hållet, eller om du har en fråga om utrustningsuthyrningen eller någon annan produkt, vänligen kontakta oss via info@drone-rental.com.

Bekräfta din bokning och ta emot betalning

När du bokar en enhet eller annan produkt på vår webbplats skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta tillgängligheten inom 48 timmar efter bokningen. Därefter skickar vi en bokningsbekräftelse till dig.

Du har inget avtal förrän vi har bekräftat din bokning och tagit emot betalningen. Vi skickar all korrespondens till den adress som du anger när du gör bokningen. För att undvika tvivel ska inget i dessa villkor ge tredje part rätt till någon fördel eller rättighet i enlighet med Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (lagen om avtal (tredje parts rättigheter)).

Uppgifternas riktighet

Även om vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, kan vi inte hållas ansvariga för att informationen är korrekt. Det är uteslutande ditt ansvar att bedöma riktigheten, fullständigheten och användbarheten av all information som tillhandahålls på denna webbplats.

Vi kan inte hållas ansvariga för att någon använder våra enheter under påverkan av alkohol/droger, orsakar avsiktliga skador eller använder dem utan vederbörlig omsorg och uppmärksamhet. Du tar på dig det fulla ansvaret för sådana anspråk. Denna förteckning är inte uttömmande.

Vad ingår/utesluts i priset?

Läs de särskilda villkoren för din hyra, som du kommer att se under bokningsprocessen.

Hyresperiod

Hyrestiden börjar den dag då utrustningen skickas från den ursprungliga hyresanläggningen och slutar den dag då utrustningen returneras till den ursprungliga anläggningen. Ingen ersättning görs för transporttid. Du är skyldig att returnera utrustningen till den ursprungliga anläggningen med postservice. Etiketter för att returnera utrustningen kan skrivas ut via vår returplattform.

Betalning

Alla större kredit- och betalkort accepteras också. Fakturor ska betalas inom tre dagar från fakturadatum ("förfallodag") om inget annat uttryckligen anges, och en förseningsavgift på en och en halv procent (1-1/2%) per månad kan läggas till alla fakturerade belopp som inte betalas vid förfallodagen.

Beräkning av dagspris / hyresperioder / förlängning av hyresperioder / sen avlämning

Priset för din hyra bekräftas vid bokningstillfället och beräknas på grundval av hyrans längd. Om du vill förlänga hyresperioden efter att ha fått utrustningen, eller om du lämnar tillbaka utrustningen senare än vad som anges, vänligen kontakta oss omedelbart.

Tidig avkastning 

Din hyra börjar och slutar enligt de datum och tider för hämtning och lämning som anges i din bokning. Tyvärr kan vi inte ge återbetalning för oanvänd tid om en enhet lämnas tillbaka i förtid.

Flygförbudszoner 

Du får inte flyga våra drönare i flygförbudszoner. Gör dig i förväg bekant med det område där du planerar att flyga.

Användning av utrustning

Du samtycker till att användningen av utrustningen är normal och sedvanlig och garanterar att du är bekant och erfaren i säker användning av drönarutrustning. Du samtycker till att uthyrning av utrustning inte ger hyrestagaren någon äganderätt till utrustningen, äganderätten ska förbli hos oss.

Försäkring

Under hyresperioden måste du ha en omfattande allmän ansvarsförsäkring (inklusive produktansvar). Drone-Rental.com måste få ett försäkringsintyg innan utrustningen skickas.

Avbokningar

Vi betalar ingen återbetalning vid avbokning.

Pilotlicens 

Alla piloter måste ha ett giltigt EU A2-certifikat. Utgångna eller provisoriska licenser accepteras inte.

Klagomål 

Om du är missnöjd med din hyra ska du rapportera detta till oss så snart som möjligt, dock minst inom 3 månader efter att du har returnerat drönaren, genom att kontakta vår kundtjänst. Det är svårt för oss att bedöma eventuella krav gällande din hyra om denna åtgärd inte vidtas vid återlämningstillfället.

Mekaniska svårigheter/olyckor

Om du har ett haveri eller mekaniska problem, vänligen informera oss om det. Vår kundtjänst återkommer till dig så snabbt som möjligt.

Villkor för ditt avtal med Drone-Rental.com

Oavsett hur du väljer att boka är det viktigt att du förstår hur och när ett avtal bildas. De tekniska steg som krävs för att ett avtal ska kunna bildas är följande. När vi anger priser per telefon eller lägger ut våra tjänster på vår webbplats uppmanar vi dig att lämna ett anbud på att köpa dem. Du lämnar inte detta erbjudande förrän du gör det muntligt eller genom att klicka på "Boka nu" på vår sida "Betalningsuppgifter".

Du har gett oss ett erbjudande om att köpa tjänsterna när du antingen har gjort det muntligt eller klickat på "Boka nu". Vi har accepterat erbjudandet när vi både har mottagit den nödvändiga betalningen och skickat en bekräftelse på din bokning till dig.

Vi har rätt att under vissa omständigheter avbryta en bokning med begränsad eller omedelbar varsel. Under alla omständigheter kommer vi att göra allt vi kan för att ordna med alternativ utrustning, men under perioder med stor efterfrågan kan det vara omöjligt. Om en kund har gjort en bokning med full förskottsbetalning och vi meddelar kunden upp till 48 timmar före hyrestidens början kommer kunden att få tillbaka alla pengar som redan betalats. I det osannolika fallet att vi meddelar en kund som betalat i förskott att han/hon avbokar inom 48 timmar före hämtning, kommer vi att ge full återbetalning av alla betalda pengar och täcka andra förutsebara förluster som kunden drabbas av till följd av att vi bryter avtalet. Om en kund har gjort en förskottsbokning och vi meddelar kunden upp till 7 dagar innan uthyrningen börjar, får kunden tillbaka alla pengar som redan betalats. Om vi meddelar en depositionskund om avbokning inom 7 dagar före upphämtning ger vi full återbetalning av alla betalda pengar och täcker andra förutsebara förluster som kunden drabbas av till följd av att vi bryter avtalet.

Boka och köpa eller begära produkter eller tjänster

Om du vill göra bokningar eller köpa eller begära produkter eller tjänster som beskrivs på den här webbplatsen kan vi (eller våra affärspartner) be dig att lämna vissa uppgifter som gäller för din bokning eller ditt köp - inklusive, utan begränsning, kreditkortsinformation och andra personligt identifierbara uppgifter om dig. Du förstår att sådana uppgifter kommer att behandlas av oss på det sätt som beskrivs i följande. vårt meddelande om skydd av privatlivet. Du samtycker till att alla uppgifter som du tillhandahåller för detta ändamål är korrekta, aktuella och fullständiga. Du samtycker till att betala alla avgifter som du eller andra användare av ditt konto, kreditkort eller annan betalningsmekanism ådrar sig till de priser som gäller när sådana avgifter uppstår. Du är också ansvarig för att betala alla tillämpliga skatter för dina inköp.

Verifiering av inlämnade uppgifter kan krävas innan vi godkänner en bokning, ett köp eller en beställning. Om inte annat krävs enligt lag eller om vi uttryckligen anger något annat, kan pris, taxa och tillgänglighet för produkter eller tjänster ändras utan föregående meddelande. Du bekräftar att bokningar, köp och tjänster är föremål för ytterligare villkor som vi har infört.

Villkor för användning av webbplatsen

Det är förbjudet för någon att använda någon anordning eller programvara för att direkt eller indirekt koppla, eller försöka koppla, till denna webbplats för att hämta innehåll och/eller andra uppgifter, inklusive priser. Det är också förbjudet att störa, eller försöka störa, den normala driften av denna webbplats. All verksamhet som vi anser innebär en onödig belastning eller stress på våra system kommer att avbrytas. Vi övervakar ständigt alla som besöker vår webbplats, och verksamheten hos automatiserade system eller personer som gör orimligt många sökningar i syfte att få tillgång till information och/eller priser kommer att avbrytas och dessa system/personer kommer att blockeras från våra webbplatser. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor.

Dataskydd 

Din integritet är viktig för oss. Genom att använda denna webbplats accepterar du villkoren för vårt meddelande om skydd av privatlivet.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vi kan använda cookies och annan teknik för att underlätta och spåra din användning av de tjänster som erbjuds på den här webbplatsen och i samband med vår e-postkommunikation. För mer information om detta, se vårt meddelande om skydd av privatlivet.

Kundrecensioner

Fullständiga recensioner kan laddas upp på vår webbplats i det enda syftet att informera kunderna om din åsikt om tjänsten och kvaliteten på vår tjänst, och användas delvis eller i sin helhet av Drone-Rental.com på våra plattformar, plattformar för sociala medier, nyhetsbrev, specialerbjudanden, mobilapplikationer eller andra kanaler som ägs, hostas, används eller kontrolleras av Drone-Rental.com. Genom att skicka in en recension godkänner du ovanstående användning av din recension. Vi förbehåller oss rätten att justera, vägra eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande.

Recensionerna är personliga åsikter från Drone-Rental.com-kunder som fyllt i en enkät efter att ha hyrt en bil. Dessa åsikter representerar inte nödvändigtvis Drone-Rental.coms åsikter.

I den mån det är tillåtet regleras dessa villkor av tysk lag och domstolarna i Tyskland har icke-exklusiv jurisdiktion.

Den allmänna informationen och de allmänna villkoren är korrekta vid tidpunkten för tryckning.