Jak firma Perceptual Robotics skorzystała z jednego z naszych wypożyczonych dronów podczas swojej obecności na konferencji WindEnergy Hamburg.